1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
    + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
    + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
    + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
    BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

phần mềm gửi email hàng loạt

Danh sách các bài viết trên Diễn Đàn Forum Giống Cây Đinh Lăng chứa từ khóa phần mềm gửi email hàng loạt. Contents: 2. Watchers: 0. Views: 87.

Chia sẻ trang này